Producenci

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane przez ekoPomidorek.pl (zwany dalej Serwisem). Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminem świadczenia usług. Chcąc korzystać z naszych Usług muszą się Państwo zapoznać z tymi dokumentami i je zaakceptować. Ponadto Polityka Prywatności określa informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawień Użytkowników w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami. 

POLITYKA Prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających z www.ekoPomidorek.pl (klauzula informacyjna)

strona i sklep internetowy www.ekopomidorek.pl (Serwis ekoPomidorek.pl)


Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących KONSUMENTAMI jest

ITANG Mirosław Golec
ADRES FIRMY: ul.Centralna 85A, 05-240 Jasienica
Kontakt tel: (+48)601135786

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej(CEIDG)pod numerami,
NIP: 9181606388, REGON: 830711997


Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu

  • nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

2. Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo posiadasz konto w Serwisie lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie. Jeśli usuniesz konto lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. 

3. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE, w szczególności:

W przypadku wyboru sposobu płatności on-line dane klienta są przetwarzane przez administratora systemu płatności w celu przeprowadzenia transakcji;

Celem doręczenia przesyłek dane osobowe są udostępniane firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej w celu zaadresowania i doręczenia przesyłki.

Dla zrealizowania obsługi zlecenia konieczne jest podanie następujących danych użytkownika:

  • nazwisko i imię lub nazwa firmy Użytkownika;
  • w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
  • adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury;
  • adres e-mail Użytkownika;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego nawiązano połączenie.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych: 
- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
- prawo żądania sprostowania danych 
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 
- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

7. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przesłanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Konsument wyraził zgodę. W przypadku, gdy Konsument nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.